021-55580493 | ورود کاربران
هوم سازه فروشگاه آنلاین عرضه مستقیم تجهیزات ساختمانی
هوم سازه
برندها
استیل البرز
اخوان جم
کن
لتو + LETO
فرامکو
پلی استیل
ناب استیل
بیمکث
آروما AROMA

سینک ظرفشویی روکار

هوم سازه عرضه کننده مستقیم سینک آشپزخانه سینک روکار | فروش سینک روکار- قیمت سینک روکار انتخاب خرید بهترین سینک روکار ایرانی خارجی - فروش اینترنتی انواع سینک روکار.


سینک ظرفشویی فرامکو مدل 12

سینک ظرفشویی فرامکو مدل 12

روکار Outset.Mat

60*120 cm
نا موجود
سینک ظرفشویی فرامکو مدل 24

سینک ظرفشویی فرامکو مدل 24

روکار Outset.Mat

60*120 cm
نا موجود
سینک ظرفشویی فرامکو مدل 27

سینک ظرفشویی فرامکو مدل 27

روکار OutsetPolish-Linen-Micro

60*120 cm
نا موجود
سینک ظرفشویی فرامکو مدل 29

سینک ظرفشویی فرامکو مدل 29

روکار OutsetPolish-Linen

60*100 cm
نا موجود
سینک ظرفشویی فرامکو مدل 48

سینک ظرفشویی فرامکو مدل 48

روکار Outset-Mat

50*120 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی فرامکو مدل 50

سینک ظرفشویی فرامکو مدل 50

روکار Outset-Mat

60*120 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی فرامکو مدل 49

سینک ظرفشویی فرامکو مدل 49

روکار Outset-Mat

60*120 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-1

سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-1

روکار استنلس استیل روکار

120*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-2

سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-2

روکار استنلس استیل روکار

120*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-3

سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-3

روکار استنلس استیل روکار

120*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-4

سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-4

روکار استنلس استیل روکار

120*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-5

سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-5

روکار استنلس استیل روکار

120*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-6

سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-6

روکار استنلس استیل روکار

120*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-8

سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-8

روکار استنلس استیل روکار

100*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-10

سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-10

روکار استنلس استیل روکار

100*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-11

سینک ظرفشویی لتو + LETO مدل TL-11

روکار استنلس استیل روکار

120*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-815

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-815

روکار فانتزی

120*60 Cm
قیمت لیست : 13058000 ریال
قیمت : 9663000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-814

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-814

روکار فانتزی

120*60 CM
قیمت لیست : 12790000 ریال
قیمت : 9465000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 320

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 320

روکار باکسی

120*60 CM
قیمت لیست : 11539000 ریال
قیمت : 10154000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 320-S

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 320-S

روکار باکسی

120*60 CM
قیمت لیست : 9986000 ریال
قیمت : 8987000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 322

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 322

روکار باکسی

100*60 CM
قیمت لیست : 10751000 ریال
قیمت : 9461000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-813

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-813

روکار فانتزی

100*60 CM
قیمت لیست : 12223000 ریال
قیمت : 9045000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-812

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-812

روکار فانتزی

100*60 CM
قیمت لیست : 12111000 ریال
قیمت : 8962000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-736

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-736

روکار فانتزی

120*60 CM
قیمت لیست : 10623000 ریال
قیمت : 7861000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-735

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-735

روکار فانتزی

120*60 CM
قیمت لیست : 10623000 ریال
قیمت : 7861000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-734

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-734

روکار فانتزی

120*60 CM
قیمت لیست : 10623000 ریال
قیمت : 7861000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-725

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-725

روکار فانتزی

120*50 CM
قیمت لیست : 8411000 ریال
قیمت : 6224000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 315

سینک ظرفشویی کن مدل 315

روکار فانتزی - روكار

120*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-725

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-725

روکار فانتزی

120*60 CM
قیمت لیست : 8548000 ریال
قیمت : 6326000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-711

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-711

روکار فانتزی

100*60 CM
قیمت لیست : 6257000 ریال
قیمت : 4755000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 362

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 362

روکار باکسی

120*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-618

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-618

روکار فانتزی

80*60 CM
قیمت لیست : 7001000 ریال
قیمت : 5321000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-614

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-614

روکار فانتزی

120*60 CM
قیمت لیست : 8869000 ریال
قیمت : 6563000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-612

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-612

روکار فانتزی

120*50 CM
قیمت لیست : 9112000 ریال
قیمت : 6925000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-611

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-611

روکار فانتزی

100*60 CM
قیمت لیست : 8436000 ریال
قیمت : 6411000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-610

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-610

روکار فانتزی

100*50 CM
قیمت لیست : 8411000 ریال
قیمت : 6392000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-610

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-610

روکار فانتزی

100*60 CM
قیمت لیست : 8611000 ریال
قیمت : 6544000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 134

سینک ظرفشویی کن مدل 134

روکار فانتزی - روكار

120*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-608

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-608

روکار فانتزی

80*60 CM
قیمت لیست : 7330000 ریال
قیمت : 5571000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 127

سینک ظرفشویی کن مدل 127

روکار فانتزی - روكار

120*60 CM
نا موجود
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-605

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-605

روکار فانتزی

65.6*60 CM
قیمت لیست : 6960000 ریال
قیمت : 5290000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-530

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-530

روکار فانتزی

140*60 CM
قیمت لیست : 10712000 ریال
قیمت : 8141000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-270

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-270

روکار فانتزی

120*50 Cm
قیمت لیست : 4697000 ریال
قیمت : 3664000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-270

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-270

روکار فانتزی

120*60 CM
قیمت لیست : 4697000 ریال
قیمت : 4086000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-260

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-260

روکار فانتزی

120*50 CM
قیمت لیست : 3908000 ریال
قیمت : 3400000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-260

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-260

روکار فانتزی

120*60 CM
قیمت لیست : 4197000 ریال
قیمت : 3651000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-220

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 50-220

روکار فانتزی

120*50 CM
قیمت لیست : 3986000 ریال
قیمت : 3468000 ریال
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-220

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 60-220

روکار فانتزی

120*60 CM
قیمت لیست : 4559000 ریال
قیمت : 3966000 ریال

برند ها

انواع و دسته بندی ها

جستجوی پیشرفته
 • انتخاب برند
 • استیل البرز
 • اخوان جم
 • کن
 • لتو + LETO
 • فرامکو
 • پلی استیل
 • ناب استیل
 • بیمکث
 • آروما AROMA
 • انتخاب نوع
 • روکار
 • توکار
 • زیر صفحه ای
 • لاکچری
 • هم سطح
 • حدکثر قیمت(ریال)