02188873011 |
برند ها
اخوان جم
استیل البرز
کن
ناب استیل

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم

اجاق گاز صفحه ای - روميزی اخوان جم
هوم سازه نمایندگی فروش گاز صفحه ای-روميزی اخوان جم
گاز روميزی اخوان سری ونوس , اوانوس ٫ جی با قطعات ایتالیایی و سری جی ای با قطعات ایران و ایتالیا
گاز اخوان با قطعات ایتالیایی همراه با 20 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش
كليه قطعات اصلی شامل شعله پخش کن , ترموکوبل و فندک اتوماتیک ایتالیایی می باشد
اخوان اولين و بزرگترين توليد كننده اجاق گاز صفحه ای در خاورميانه
با نیم قرن سابقه درخشان در صنعت ایران , دارنده استاندارد ایران و استاندارد اروپا
منتخب موسسه استاندرد ایران در سالهای 1387 الی 1391 , دارنده استادارد مدیریت کیفیت از ایتالیا
گاز رومیزی اخوان دارنده تندیس طلایی استاندارد در سال 1391
دارنده گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1392
برگزیده جشنواره ملی قهرمانان صنعت در دو سال متوالی 1391 و 1392
برگزیده زرین کنگره ملی حماسه اقتصادی در دو سال 1391 و 1392 - گاز اخوان دارنده تندیس طلایی کیفیت از سوئیس و آلمان
ليست قيمت گاز صفحه ای اخوان به صورت تخفيف خورده ميباشد

خدمات پس از فروش گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم


گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V1

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V1

استیل استیل - 5 شعله - توکار

50*90 CM
قیمت لیست : 7773000 ریال
قیمت : 6063000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V2

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V2

استیل استیل - 6 شعله - توکار

50*97 CM
قیمت لیست : 10407000 ریال
قیمت : 8117000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V4

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V4

استیل استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 8023000 ریال
قیمت : 6258000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V5

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V5

استیل استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 8023000 ریال
قیمت : 6258000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v7

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v7

شیشه شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 11267000 ریال
قیمت : 8788000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V7-S

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V7-S

شیشه شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 11267000 ریال
قیمت : 8788000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v8

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v8

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 11135000 ریال
قیمت : 8685000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V8-S

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V8-S

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 11133000 ریال
قیمت : 8684000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v9

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v9

شیشه شیشه آینه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 11912000 ریال
قیمت : 9291000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V10

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V10

شیشه و استیل شیشه آینه ای و استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 11912000 ریال
قیمت : 9291000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v13

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v13

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 9834000 ریال
قیمت : 7671000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v14

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v14

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 10025000 ریال
قیمت : 7820000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v15

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v15

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 9834000 ریال
قیمت : 7671000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v16

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v16

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 10025000 ریال
قیمت : 7820000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v17

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v17

شیشه و استیل شیشه و استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 10583000 ریال
قیمت : 8255000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v18

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v18

شیشه و استیل شیشه و استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 9834000 ریال
قیمت : 7671000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v19

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v19

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 1027000 ریال
قیمت : 801000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v20

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v20

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 10284150 ریال
قیمت : 8022000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V20-B

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس V20-B

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 11131080 ریال
قیمت : 8682000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v21

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v21

استیل استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 8701000 ریال
قیمت : 6787000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v22

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل ونوس v22

استیل استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 8700380 ریال
قیمت : 6786000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G1

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G1

شیشه شیشه ای - 2 شعله - توکار

35*50 CM
قیمت لیست : 4371000 ریال
قیمت : 3409000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G3-HE

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G3-HE

شیشه شیشه ای - 4 شعله - توکار

50*58 CM
قیمت لیست : 7017000 ریال
قیمت : 5473000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G4-HE

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G4-HE

شیشه شیشه ای - 4 شعله - توکار

50*58 CM
قیمت لیست : 7351000 ریال
قیمت : 5734000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-4

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-4

شیشه شیشه ای - 4 شعله - توکار

50*58 CM
قیمت لیست : 5150000 ریال
قیمت : 4017000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G6

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G6

شیشه شیشه ای - 4 شعله - توکار

50*70 CM
قیمت لیست : 7418000 ریال
قیمت : 5786000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-6

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-6

شیشه شیشه ای - 4 شعله - توکار

50*70 CM
قیمت لیست : 6280000 ریال
قیمت : 4898000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G7-HE

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G7-HE

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*68 CM
قیمت لیست : 7819000 ریال
قیمت : 6099000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-7

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-7

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*68 CM
قیمت لیست : 7155000 ریال
قیمت : 5009000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G12

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G12

شیشه و استیل شیشه و استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 8881000 ریال
قیمت : 6927000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G13-HE

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G13-HE

استیل استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 7552000 ریال
قیمت : 5891000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G13-S-HE

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G13-S-HE

استیل استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 7552000 ریال
قیمت : 5891000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-13

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-13

استیل استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 7250000 ریال
قیمت : 5075000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-13-S

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-13-S

استیل استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 6591000 ریال
قیمت : 4877000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G14

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G14

شیشه و استیل شیشه و استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 9824000 ریال
قیمت : 7663000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-14

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-14

شیشه و استیل شیشه و استیل - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 7140000 ریال
قیمت : 5569000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G15

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G15

استیل استیل - 4 شعله - توکار

50*58 CM
قیمت لیست : 6282000 ریال
قیمت : 4900000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-15

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-15

استیل استیل - 4 شعله - توکار

50*58 CM
قیمت لیست : 5351000 ریال
قیمت : 4174000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G16

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G16

استیل استیل - 4 شعله - توکار

50*58 CM
قیمت لیست : 5671000 ریال
قیمت : 4423000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G23-HE

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G23-HE

شیشه شیشه ای - 2 شعله - توکار

35*50 CM
قیمت لیست : 4504000 ریال
قیمت : 3513000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-23

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-23

شیشه شیشه ای - 2 شعله - توکار

35*50 CM
قیمت لیست : 35760000 ریال
قیمت : 27893000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G24-HE

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G24-HE

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 8982000 ریال
قیمت : 7006000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G24-HE-S

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G24-HE-S

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 9246000 ریال
قیمت : 7212000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-24

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-24

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 6473000 ریال
قیمت : 5049000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-24-S

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-24-S

شیشه شیشه ای - 5 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 6473000 ریال
قیمت : 5049000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G26

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G26

استیل استیل - 2 شعله - توکار

30*50 CM
قیمت لیست : 4010000 ریال
قیمت : 3128000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-26

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل GI-26

استیل استیل - 2 شعله - توکار

30*50 CM
قیمت لیست : 3447000 ریال
قیمت : 2689000 ریال
گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G28

گاز صفحه ای - رومیزی اخوان جم مدل G28

استیل استیل - 6 شعله - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 8195000 ریال
قیمت : 6392000 ریال
انواع و دسته بندی ها
جستجوی پیشرفته
 • انتخاب برند
 • اخوان جم
 • استیل البرز
 • کن
 • ناب استیل
 • انتخاب نوع
 • استیل
 • شیشه
 • شیشه و استیل
 • سرامیکی
 • شیشه و آلومینیوم
 • حدکثر قیمت(ریال)