02188873011 |
برند ها
اخوان جم
کن
استیل البرز
ناب استیل

هود آشپزخانه

فروش انواع هود آشپزخانه ایرانی و خارجی
لیست قیمت انواع هود آشپزخانه همراه با جزییات کامل
عرضه مستقیم محصولات اخوان ، لوازم خانگی کن ، استیل البرز
هود مورد نظر خود را بر اساس نوع شومینه ای ، مورب ، مخفی توکار ، زیر کابنتی
هود ها از جنس استیل و شیشه می باشند
آخرین لیست قیمت هود آشپزخانه که از طرف تولید کننده ها ارایه شده است مشاهده فرمایید


هود آشپزخانه اخوان جم مدل H1

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H1

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4254000 ریال
قیمت : 3318000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H1-G

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H1-G

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4317000 ریال
قیمت : 3367000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H2

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H2

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4610000 ریال
قیمت : 3596000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H4

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H4

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 5082000 ریال
قیمت : 3964000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H10

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H10

شومینه ای شومینه ای

50*60 Cm
قیمت لیست : 3800000 ریال
قیمت : 2964000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H11

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H11

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4213000 ریال
قیمت : 3286000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H11

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H11

شومینه ای شومینه ای

50*80-90-100
قیمت لیست : 4213000 ریال
قیمت : 3286000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H11-G

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H11-G

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4276000 ریال
قیمت : 3335000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H16

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H16

زیرکابینتی زیر کابنتی

50*90 CM
قیمت لیست : 2695000 ریال
قیمت : 2102000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H16-60

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H16-60

زیرکابینتی زیر کابنتی

50*60 CM
قیمت لیست : 2484000 ریال
قیمت : 1938000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H17

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H17

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 4367000 ریال
قیمت : 3406000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H18

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H18

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 3963000 ریال
قیمت : 3091000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H18-G

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H18-G

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4023000 ریال
قیمت : 3138000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H19

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H19

مورب مورب

90*60X36CM
قیمت لیست : 6613030 ریال
قیمت : 5158000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H20

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H20

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4371000 ریال
قیمت : 3409000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H20-G

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H20-G

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4430000 ریال
قیمت : 3455000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H21

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H21

شومینه ای شومینه ای

74 cm قطر
قیمت لیست : 6135000 ریال
قیمت : 4785000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H22

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H22

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4912000 ریال
قیمت : 3831000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H23

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H23

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4367000 ریال
قیمت : 3406000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H24

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H24

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4594000 ریال
قیمت : 3583000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H25

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H25

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4594000 ریال
قیمت : 3583000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H26

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H26

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4684820 ریال
قیمت : 3654000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H27

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H27

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 5043000 ریال
قیمت : 3934000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H27-4S

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H27-4S

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 5089000 ریال
قیمت : 3969000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H28

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H28

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4632000 ریال
قیمت : 3613000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H28-G

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H28-G

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4695000 ریال
قیمت : 3662000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H28-4S

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H28-4S

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4803000 ریال
قیمت : 3746000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H29

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H29

جزیره جزیره

50*90 CM
قیمت لیست : 5887000 ریال
قیمت : 4592000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H30

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H30

شومینه ای شومینه ای

50*60 CM
قیمت لیست : 4657000 ریال
قیمت : 3632000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H31

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H31

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4090000 ریال
قیمت : 3190000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H32-S

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H32-S

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 6234000 ریال
قیمت : 4657000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H32-T

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H32-T

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 6435000 ریال
قیمت : 4807000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H33

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H33

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 6707000 ریال
قیمت : 5010000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H33-S

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H33-S

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 6826000 ریال
قیمت : 5324000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H34-T

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H34-T

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 7408000 ریال
قیمت : 5778000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H35

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H35

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4712000 ریال
قیمت : 3675000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H36

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H36

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4352000 ریال
قیمت : 3395000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H37

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H37

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 3800000 ریال
قیمت : 2964000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H38

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H38

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 5630000 ریال
قیمت : 4391000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H39

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H39

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 5242000 ریال
قیمت : 4089000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H42

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H42

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4667000 ریال
قیمت : 3640000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H43-T

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H43-T

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 7894000 ریال
قیمت : 6157000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H44

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H44

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 6277000 ریال
قیمت : 4896000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H45

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H45

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 6570000 ریال
قیمت : 5125000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H46

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H46

مورب مورب

50*90 CM
قیمت لیست : 6440000 ریال
قیمت : 5023000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H47

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H47

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4778000 ریال
قیمت : 3727000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H49

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H49

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4670000 ریال
قیمت : 3643000 ریال
هود آشپزخانه اخوان جم مدل H49-TS

هود آشپزخانه اخوان جم مدل H49-TS

شومینه ای شومینه ای

50*90 CM
قیمت لیست : 4968000 ریال
قیمت : 3875000 ریال
برند ها
انواع و دسته بندی ها
جستجوی پیشرفته
 • انتخاب برند
 • اخوان جم
 • کن
 • استیل البرز
 • ناب استیل
 • انتخاب نوع
 • مورب
 • شومینه ای
 • زیرکابینتی
 • مخفی
 • جزیره
 • افقی
 • T شکل
 • استوانه ای
 • شیب‌ دار
 • گرد
 • حدکثر قیمت(ریال)