برندها
اخوان جم
استیل البرز
کن
ناب استیل
لتو +LETO
فرامکو
پلی استیل
ایلیا استیل

فر توکار

فروش انواع فر توکار ایرانی و خارجی
نتخاب و خرید بهترین فر
فر توكار با انرژی مصرفی گاز و بر ق , برقی , گازی ، با نمای استيل ، شيشه
لیست قیمت انواع فر توکار همراه با جزییات کامل
انتخاب و خرید بهترین فر
عرضه مستقیم محصولات اخوان ، لوازم خانگی کن ، محصولات استیل البرز . لتو ۰ فرامکو .
آخرین لیست قیمت فر توکار که از طرف تولید کننده ها ارایه شده است


فر توکار ناب استیل مدل 0 301

فر توکار ناب استیل مدل 0 301

برقی شیشه و استیل - توکار

595*575*595 mm
قیمت لیست : 21500000 ریال
قیمت : 18275000 ریال
فر توکار کن مدل 6433EEB

فر توکار کن مدل 6433EEB

برقی برقی - شیشه و استیل - توکار

90
قیمت لیست : 18000000 ریال
قیمت : 14400000 ریال
فر توکار کن مدل 6500EEB

فر توکار کن مدل 6500EEB

برقی برقی - شیشه - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 1600000 ریال
قیمت : 1280000 ریال
فر توکار کن مدل 6500EEW

فر توکار کن مدل 6500EEW

برقی برقی - شیشه - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 16300000 ریال
قیمت : 13040000 ریال
فر توکار کن مدل 6500EGB

فر توکار کن مدل 6500EGB

گاز و برق گاز و برق - شیشه - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 16500000 ریال
قیمت : 13200000 ریال
فر توکار کن مدل 6031EGB

فر توکار کن مدل 6031EGB

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 15880000 ریال
قیمت : 12704000 ریال
فر توکار کن مدل TC366B

فر توکار کن مدل TC366B

برقی برقی - شیشه - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 1900000 ریال
قیمت : 1520000 ریال
فر توکار کن مدل TC366W

فر توکار کن مدل TC366W

برقی برقی - شیشه - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 19300000 ریال
قیمت : 15440000 ریال
فر توکار کن مدل TC367B

فر توکار کن مدل TC367B

گاز و برق گاز و برق - شیشه - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 19650000 ریال
قیمت : 15720000 ریال
فر توکار کن مدل TC367W

فر توکار کن مدل TC367W

گاز و برق گاز و برق - شیشه - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 19950000 ریال
قیمت : 15960000 ریال
فر توکار کن مدل TC360B

فر توکار کن مدل TC360B

گاز و برق گاز و برق - شیشه - توکار

540*594*mm 594
قیمت لیست : 19300000 ریال
قیمت : 15440000 ریال
فر توکار کن مدل TC360W

فر توکار کن مدل TC360W

گاز و برق گاز و برق - شیشه - توکار

540*594*mm 594
قیمت لیست : 19300000 ریال
قیمت : 15440000 ریال
فر توکار کن مدل TC360M

فر توکار کن مدل TC360M

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

540*594*mm 594
قیمت لیست : 19300000 ریال
قیمت : 15440000 ریال
فر توکار کن مدل TC361B

فر توکار کن مدل TC361B

برقی برقی - شیشه - توکار

540*594*mm 594
قیمت لیست : 19300000 ریال
قیمت : 15440000 ریال
فر توکار کن مدل TC361W

فر توکار کن مدل TC361W

برقی برقی - شیشه - توکار

540*594*mm 594
قیمت لیست : 19300000 ریال
قیمت : 15440000 ریال
فر توکار استیل البرز مدل FGE4

فر توکار استیل البرز مدل FGE4

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

54*60*60 cm
قیمت لیست : 20325000 ریال
قیمت : 16260000 ریال
فر توکار استیل البرز مدل FGE3

فر توکار استیل البرز مدل FGE3

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

54*60*60 cm
قیمت لیست : 2196000 ریال
قیمت : 1757000 ریال
فر توکار استیل البرز مدل FE3

فر توکار استیل البرز مدل FE3

برقی برقی - شیشه و استیل - توکار

54*60*60 cm
قیمت لیست : 1814000 ریال
قیمت : 1451000 ریال
فر توکار استیل البرز مدل FE1

فر توکار استیل البرز مدل FE1

برقی برقی - شیشه و استیل - توکار

54*60*60 cm
قیمت لیست : 2682000 ریال
قیمت : 2146000 ریال
فر توکار استیل البرز مدل FG2

فر توکار استیل البرز مدل FG2

برقی گازی - شیشه و استیل - توکار

54*60*60 cm
قیمت لیست : 1868000 ریال
قیمت : 1494000 ریال
فر توکار ناب استیل مدل 0 302

فر توکار ناب استیل مدل 0 302

برقی شیشه - توکار

595*575*mm 595
قیمت لیست : 21500000 ریال
قیمت : 18275000 ریال
فر توکار ناب استیل مدل 0 7002F

فر توکار ناب استیل مدل 0 7002F

برقی شیشه و استیل - توکار

595*575*mm 595
قیمت لیست : 18460000 ریال
قیمت : 15691000 ریال
فر توکار ناب استیل مدل 0 7002W

فر توکار ناب استیل مدل 0 7002W

برقی شیشه و استیل - توکار

595*575*mm 595
قیمت لیست : 18580000 ریال
قیمت : 15793000 ریال
فر توکار ناب استیل مدل 0 7003F

فر توکار ناب استیل مدل 0 7003F

برقی شیشه ای - توکار

595*575*mm 595
قیمت لیست : 18460000 ریال
قیمت : 15691000 ریال
فر توکار ناب استیل مدل 0 7005

فر توکار ناب استیل مدل 0 7005

برقی شیشه ای - توکار

595*575*mm 595
قیمت لیست : 15480000 ریال
قیمت : 13158000 ریال
فر توکار ناب استیل مدل 0 7004

فر توکار ناب استیل مدل 0 7004

برقی شیشه و استیل - توکار

595*575*mm 595
قیمت لیست : 13965000 ریال
قیمت : 11870000 ریال
فر توکار ناب استیل مدل 0 EE21

فر توکار ناب استیل مدل 0 EE21

برقی شیشه و استیل - توکار

595*575*mm 595
قیمت لیست : 9990000 ریال
قیمت : 8492000 ریال
فر توکار ناب استیل مدل 0 G11

فر توکار ناب استیل مدل 0 G11

گاز و برق شیشه و استیل - توکار

595*575*mm 595
قیمت لیست : 14740000 ریال
قیمت : 12529000 ریال
فر توکار ناب استیل مدل 0 GG18

فر توکار ناب استیل مدل 0 GG18

گاز و برق شیشه و استیل - توکار

595*575*mm 595
قیمت لیست : 12150000 ریال
قیمت : 10328000 ریال
فر توکار ناب استیل مدل 0 GG19

فر توکار ناب استیل مدل 0 GG19

گازی شیشه و استیل - توکار

595*575*mm 595
قیمت لیست : 12150000 ریال
قیمت : 10328000 ریال
فر توکار ناب استیل مدل 0 GE20

فر توکار ناب استیل مدل 0 GE20

گاز و برق شیشه - توکار

595*575*mm 595
قیمت لیست : 11800000 ریال
قیمت : 10030000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F35

فر توکار اخوان جم مدل F35

برقی شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 21789000 ریال
قیمت : 16342000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F34

فر توکار اخوان جم مدل F34

برقی شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 16121000 ریال
قیمت : 12091000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F31

فر توکار اخوان جم مدل F31

برقی شیشه - توكار

55*60*60 cm
در حال تولید
فر توکار اخوان جم مدل F32

فر توکار اخوان جم مدل F32

برقی شیشه - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 19838000 ریال
قیمت : 14879000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F30

فر توکار اخوان جم مدل F30

برقی شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 14903000 ریال
قیمت : 11177000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F29

فر توکار اخوان جم مدل F29

برقی شیشه هلالی - توكار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 181857000 ریال
قیمت : 136393000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F28

فر توکار اخوان جم مدل F28

گازی شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 11342000 ریال
قیمت : 8507000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F27

فر توکار اخوان جم مدل F27

برقی شیشه و استيل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 19456000 ریال
قیمت : 14592000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F26

فر توکار اخوان جم مدل F26

برقی شیشه رفلكتيو و استیل هلالی - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 19576000 ریال
قیمت : 14682000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F25

فر توکار اخوان جم مدل F25

برقی شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 15826000 ریال
قیمت : 11870000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F24

فر توکار اخوان جم مدل F24

گاز و برق شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 13195000 ریال
قیمت : 9896000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F23

فر توکار اخوان جم مدل F23

گاز و برق شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 13882000 ریال
قیمت : 10412000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F22

فر توکار اخوان جم مدل F22

گاز و برق شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 15135000 ریال
قیمت : 11351000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F21

فر توکار اخوان جم مدل F21

گاز و برق شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 14787000 ریال
قیمت : 11090000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F20

فر توکار اخوان جم مدل F20

برقی شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 17192000 ریال
قیمت : 12894000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F19

فر توکار اخوان جم مدل F19

برقی شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10995000 ریال
قیمت : 8246000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F18

فر توکار اخوان جم مدل F18

گاز و برق شیشه سفید - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 11562000 ریال
قیمت : 8672000 ریال

12

برند ها
انواع و دسته بندی ها
جستجوی پیشرفته
 • انتخاب برند
 • اخوان جم
 • استیل البرز
 • کن
 • ناب استیل
 • لتو +LETO
 • فرامکو
 • پلی استیل
 • ایلیا استیل
 • انتخاب نوع
 • گاز و برق
 • برقی
 • گازی
 • حدکثر قیمت(ریال)