02188873011 |
برند ها
اخوان جم
استیل البرز
کن
ناب استیل

فر توکار


فروش انواع فر توکار ایرانی و خارجی
لیست قیمت انواع فر توکار همراه با جزییات کامل
عرضه مستقیم محصولات اخوان ، لوازم خانگی کن ، استیل البرز
فر مورد نظر خود را بر با انرژی مصرفی گاز و برق ، تمام برقی ، تمام گازی انتخاب نمایید
آخرین لیست قیمت فر توکار که از طرف تولید کننده ها ارایه شده است مشاهده فرمایید


فر توکار اخوان جم مدل F2

فر توکار اخوان جم مدل F2

گاز و برق گاز و برق - استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 9864000 ریال
قیمت : 7694000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F3

فر توکار اخوان جم مدل F3

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10153000 ریال
قیمت : 7919000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F4

فر توکار اخوان جم مدل F4

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10020000 ریال
قیمت : 7816000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F5

فر توکار اخوان جم مدل F5

گاز و برق گاز و برق - شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 9855259 ریال
قیمت : 7687000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F6

فر توکار اخوان جم مدل F6

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10214000 ریال
قیمت : 7967000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F7

فر توکار اخوان جم مدل F7

گاز و برق گاز و برق - شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10150000 ریال
قیمت : 7917000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F8

فر توکار اخوان جم مدل F8

گاز و برق گاز و برق - شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10480000 ریال
قیمت : 8174000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F10

فر توکار اخوان جم مدل F10

گاز و برق گاز و برق - شیشه رفلكتيو و استیل ساحلی - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10020000 ریال
قیمت : 7816000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F11

فر توکار اخوان جم مدل F11

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 9945000 ریال
قیمت : 7757000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F12

فر توکار اخوان جم مدل F12

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 9945000 ریال
قیمت : 7757000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F13

فر توکار اخوان جم مدل F13

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 9986000 ریال
قیمت : 7789000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F14

فر توکار اخوان جم مدل F14

گاز و برق گاز و برق - استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10046000 ریال
قیمت : 7836000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F15

فر توکار اخوان جم مدل F15

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10006000 ریال
قیمت : 7805000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F16

فر توکار اخوان جم مدل F16

گاز و برق گاز و برق - شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10374000 ریال
قیمت : 8092000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F17

فر توکار اخوان جم مدل F17

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10008000 ریال
قیمت : 7806000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F18

فر توکار اخوان جم مدل F18

گاز و برق گاز و برق - شیشه سفید - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10617000 ریال
قیمت : 8281000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F19

فر توکار اخوان جم مدل F19

برقی برقی - شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10098000 ریال
قیمت : 7876000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F20

فر توکار اخوان جم مدل F20

برقی برقی - شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 15783000 ریال
قیمت : 12311000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F21

فر توکار اخوان جم مدل F21

گاز و برق گاز و برق - شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 13575050 ریال
قیمت : 10589000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F22

فر توکار اخوان جم مدل F22

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 13895510 ریال
قیمت : 10838000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F23

فر توکار اخوان جم مدل F23

گاز و برق گاز و برق - شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 12744470 ریال
قیمت : 9941000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F24

فر توکار اخوان جم مدل F24

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 12115000 ریال
قیمت : 9450000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F25

فر توکار اخوان جم مدل F25

برقی برقی - شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 14530000 ریال
قیمت : 11624000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F26

فر توکار اخوان جم مدل F26

برقی برقی - شیشه رفلكتيو و استیل هلالی - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 19000000 ریال
قیمت : 14820000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F27

فر توکار اخوان جم مدل F27

برقی برقی - شیشه و استيل - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 19000000 ریال
قیمت : 14820000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F28

فر توکار اخوان جم مدل F28

گازی گازی - شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 10415140 ریال
قیمت : 8124000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F29

فر توکار اخوان جم مدل F29

برقی برقی - شیشه هلالی - توكار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 18809230 ریال
قیمت : 14671000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F30

فر توکار اخوان جم مدل F30

برقی برقی - شیشه ای - توکار

55*60*60 cm
قیمت لیست : 13670000 ریال
قیمت : 10663000 ریال
فر توکار اخوان جم مدل F31

فر توکار اخوان جم مدل F31

برقی برقی - شیشه - توكار

55*60*60 cm
در حال تولید
فر توکار کن مدل 6433EEB

فر توکار کن مدل 6433EEB

برقی برقی - شیشه و استیل - توکار

90
قیمت لیست : 18000000 ریال
قیمت : 14400000 ریال
فر توکار کن مدل 6500EEB

فر توکار کن مدل 6500EEB

برقی برقی - شیشه - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 1600000 ریال
قیمت : 1280000 ریال
فر توکار کن مدل 6500EEW

فر توکار کن مدل 6500EEW

برقی برقی - شیشه - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 16300000 ریال
قیمت : 13040000 ریال
فر توکار کن مدل 6500EEB

فر توکار کن مدل 6500EEB

برقی برقی - شیشه - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 16500000 ریال
قیمت : 13200000 ریال
فر توکار کن مدل 6031EGB

فر توکار کن مدل 6031EGB

گاز و برق گاز و برق - شیشه و استیل - توکار

540*594*594
قیمت لیست : 15880000 ریال
قیمت : 12704000 ریال

1
برند ها
انواع و دسته بندی ها
جستجوی پیشرفته
  • انتخاب برند
  • اخوان جم
  • استیل البرز
  • کن
  • ناب استیل
  • انتخاب نوع
  • گاز و برق
  • برقی
  • گازی
  • حدکثر قیمت(ریال)