02188873011 |
برند ها
استیل البرز
اخوان جم
کن

سینک ظرفشویی کن

سینک کن -
هوم سازه نمایندگی فروش سینک کن
سینک ظرفشویی مدرن و خاص ساخته شده از استیل یا سنگ گرانیت.سرامیکی
سینک کن دارای 5 سال گارانتی و خدمات پس از فروش میباشد


خدمات پس از فروش سینک ظرفشویی کن


سینک ظرفشویی کن مدل Jazz-Espresso

سینک ظرفشویی کن مدل Jazz-Espresso

توکار گرانیتی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 13860000 ریال
قیمت : 10949000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Jazz-Sova

سینک ظرفشویی کن مدل Jazz-Sova

توکار گرانیتی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 13860000 ریال
قیمت : 10949000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Jazz-Nera

سینک ظرفشویی کن مدل Jazz-Nera

توکار گرانیتی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 13860000 ریال
قیمت : 10949000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Jazz-Cornflakes

سینک ظرفشویی کن مدل Jazz-Cornflakes

توکار گرانیتی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 13860000 ریال
قیمت : 10949000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل polo-Espresso

سینک ظرفشویی کن مدل polo-Espresso

توکار گرانیتی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 13860000 ریال
قیمت : 10949000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Polo-Snova

سینک ظرفشویی کن مدل Polo-Snova

توکار گرانیتی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 14500000 ریال
قیمت : 11455000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Polo-Nera

سینک ظرفشویی کن مدل Polo-Nera

توکار گرانیتی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 14500000 ریال
قیمت : 11455000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Polo-Cornflakes

سینک ظرفشویی کن مدل Polo-Cornflakes

توکار گرانیتی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 14500000 ریال
قیمت : 11455000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Qzl3322

سینک ظرفشویی کن مدل Qzl3322

توکار گرانیتی - توکار

55.9*83.8 CM
قیمت لیست : 12050000 ریال
قیمت : 9520000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Cg2bu

سینک ظرفشویی کن مدل Cg2bu

توکار گرانیتی - توکار

42.1*82.4 CM
قیمت لیست : 12270000 ریال
قیمت : 9693000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Cg2b

سینک ظرفشویی کن مدل Cg2b

توکار گرانیتی - توکار

55.9*83.8 CM
قیمت لیست : 9730000 ریال
قیمت : 7687000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Cg2u

سینک ظرفشویی کن مدل Cg2u

توکار گرانیتی - توکار

55.9*82.4 CM
قیمت لیست : 9730000 ریال
قیمت : 7687000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل New Ascend

سینک ظرفشویی کن مدل New Ascend

توکار گرانیتی - توکار

50*86 CM
قیمت لیست : 9000000 ریال
قیمت : 7110000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Vivaldi-Nera

سینک ظرفشویی کن مدل Vivaldi-Nera

توکار گرانیتی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 12050000 ریال
قیمت : 9520000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل Vivaldi-Snova

سینک ظرفشویی کن مدل Vivaldi-Snova

توکار گرانیتی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 12050000 ریال
قیمت : 9520000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 329

سینک ظرفشویی کن مدل 329

توکار فانتزی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 5635000 ریال
قیمت : 4114000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 317

سینک ظرفشویی کن مدل 317

توکار فانتزی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 5635000 ریال
قیمت : 4114000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 316

سینک ظرفشویی کن مدل 316

توکار فانتزی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 5635000 ریال
قیمت : 4114000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 315

سینک ظرفشویی کن مدل 315

روکار فانتزی - روكار

60*120 CM
قیمت لیست : 5435000 ریال
قیمت : 3968000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 314

سینک ظرفشویی کن مدل 314

روکار فانتزی - روكار

60*100 CM
قیمت لیست : 5305000 ریال
قیمت : 3873000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 312

سینک ظرفشویی کن مدل 312

روکار فانتزی - روكار

60*120 CM
قیمت لیست : 5435000 ریال
قیمت : 3968000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 313

سینک ظرفشویی کن مدل 313

توکار فانتزی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 5741000 ریال
قیمت : 4191000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 311

سینک ظرفشویی کن مدل 311

توکار فانتزی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 5741000 ریال
قیمت : 4191000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 306

سینک ظرفشویی کن مدل 306

روکار فانتزی - روكار

50*80 CM
قیمت لیست : 4541000 ریال
قیمت : 3315000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 305

سینک ظرفشویی کن مدل 305

توکار فانتزی - توکار

50* CM 62
قیمت لیست : 3482000 ریال
قیمت : 2542000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 193

سینک ظرفشویی کن مدل 193

توکار فانتزی - توکار

48*83 CM
قیمت لیست : 4341000 ریال
قیمت : 3169000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 157

سینک ظرفشویی کن مدل 157

توکار فانتزی - توکار

45*57 CM
قیمت لیست : 3235000 ریال
قیمت : 2362000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 156

سینک ظرفشویی کن مدل 156

توکار فانتزی - توکار

48*100 CM
قیمت لیست : 48820000 ریال
قیمت : 35639000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 153

سینک ظرفشویی کن مدل 153

توکار فانتزی - توکار

48*83 CM
قیمت لیست : 4141000 ریال
قیمت : 3023000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 134

سینک ظرفشویی کن مدل 134

روکار فانتزی - روكار

60*120 CM
قیمت لیست : 4035000 ریال
قیمت : 2946000 ریال
سینک ظرفشویی کن مدل 127

سینک ظرفشویی کن مدل 127

روکار فانتزی - روكار

60*120 CM
قیمت لیست : 3882000 ریال
قیمت : 2834000 ریال

1
انواع و دسته بندی ها
جستجوی پیشرفته
  • انتخاب برند
  • استیل البرز
  • اخوان جم
  • کن
  • انتخاب نوع
  • روکار
  • توکار
  • زیر صفحه ای
  • حدکثر قیمت(ریال)