021-55580493 | ورود کاربران
هوم سازه فروشگاه آنلاین عرضه مستقیم تجهیزات ساختمانی
هوم سازه
برندها
اخوان جم
شیرآلات راسان
شیرآلات KWC
شیرآلات قهرمان
آروما AROMA

شیرآلات بهداشتی

شیر آلات بهداشتی -
فروش اینترنتی انواع شیر آلات ایرانی و خارجی با گارانتی اصلی

لیست قیمت انواع شیر آلات بهداشتی همراه با جزییات کامل
عرضه مستقیم شیر آلات راسان , شیر آلات قهرمان .شیر آلات کی دبلیوسی
آخرین لیست قیمت شیر آلات بهداشتی که از طرف تولید کننده ها ارایه شده است مشاهده فرمایید


شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ اهرمی مروارید

شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ اهرمی مروارید

مروارید مروارید - دوش‏

قیمت لیست : 1941000 ریال
قیمت : 1941000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی مروارید

شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی مروارید

مروارید مروارید - آفتابه‏

قیمت لیست : 2515000 ریال
قیمت : 2037000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی مروارید

شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی مروارید

مروارید مروارید - روشویی‏ ‏

نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی مروارید

شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی مروارید

مروارید مروارید - روشویی‏ ‏

قیمت لیست : 2510000 ریال
قیمت : 2033000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی مروارید

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی مروارید

مروارید مروارید - سینک‏ ‏

قیمت لیست : 2745000 ریال
قیمت : 2223000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل دیواری‏ اهرمی مروارید

شیر آلات بهداشتی راسان مدل دیواری‏ اهرمی مروارید

مروارید مروارید - دیواری‏

نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ اهرمی موج

شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ اهرمی موج

موج موج - دوش‏

قیمت لیست : 2660000 ریال
قیمت : 2155000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی موج

شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی موج

موج موج - آفتابه‏

قیمت لیست : 2330000 ریال
قیمت : 1887000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی موج

شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی موج

موج موج - روشویی‏ ‏

قیمت لیست : 2430000 ریال
قیمت : 1968000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی موج

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی موج

موج موج - سینک‏ ‏

قیمت لیست : 2535000 ریال
قیمت : 2053000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ اهرمی درنا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ اهرمی درنا

درنا درنا - دوش‏

قیمت لیست : 3110000 ریال
قیمت : 2519000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی درنا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی درنا

درنا درنا - آفتابه‏

قیمت لیست : 2515000 ریال
قیمت : 2037000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏متحرک‏ اهرمی درنا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏متحرک‏ اهرمی درنا

درنا درنا - روشویی‏ ‏متحرک‏

قیمت لیست : 2510000 ریال
قیمت : 2033000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی درنا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی درنا

درنا درنا - روشویی‏ ‏

قیمت لیست : 2510000 ریال
قیمت : 2033000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی درنا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی درنا

درنا درنا - سینک‏ ‏

قیمت لیست : 2745000 ریال
قیمت : 2223000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل دیواری‏ اهرمی درنا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل دیواری‏ اهرمی درنا

درنا درنا - دیواری‏

نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ اهرمی هلیا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ اهرمی هلیا

هلیا هلیا - دوش‏

قیمت لیست : 3750000 ریال
قیمت : 3038000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی هلیا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی هلیا

هلیا هلیا - آفتابه‏

قیمت لیست : 3115000 ریال
قیمت : 2523000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی هلیا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی هلیا

هلیا هلیا - آفتابه‏

قیمت لیست : 3115000 ریال
قیمت : 2523000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی هلیا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی هلیا

هلیا هلیا - روشویی‏ ‏

قیمت لیست : 3060000 ریال
قیمت : 2479000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی هلیا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی هلیا

هلیا هلیا - سینک‏ ‏

قیمت لیست : 3225000 ریال
قیمت : 2612000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ اهرمی افسون

شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ اهرمی افسون

افسون افسون - دوش‏

قیمت لیست : 2455000 ریال
قیمت : 1989000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی افسون

شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ اهرمی افسون

افسون افسون - آفتابه‏

قیمت لیست : 2050000 ریال
قیمت : 1661000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏متحرک‏ اهرمی افسون

شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏متحرک‏ اهرمی افسون

افسون افسون - روشویی‏ ‏متحرک

قیمت لیست : 2180000 ریال
قیمت : 1766000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی افسون راسان

شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی افسون راسان

افسون افسون - روشویی‏‏

قیمت لیست : 1995000 ریال
قیمت : 1616000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی افسون

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی افسون

افسون افسون - سینک‏ ‏

قیمت لیست : 2275000 ریال
قیمت : 1843000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ کلاسیک نیوکاستا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل دوش‏ کلاسیک نیوکاستا

نیوکاسکا نیوکاستا - دوش‏

نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ کلاسیک نیوکاستا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل آفتابه‏ کلاسیک نیوکاستا

نیوکاسکا نیوکاستا - آفتابه‏

نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مدل دیواری‏ کلاسیک نیوکاستا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل دیواری‏ کلاسیک نیوکاستا

نیوکاسکا نیوکاستا - سینک‏

نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مدل تکپایه‏ ‏با‏ ‏علم‏ ‏بلند‏ کلاسیک نیوکاستا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل تکپایه‏ ‏با‏ ‏علم‏ ‏بلند‏ کلاسیک نیوکاستا

نیوکاسکا نیوکاستا - سینک تکپایه‏ ‏با‏ ‏علم‏ ‏بلند‏

نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مدل تکپایه‏ ‏با‏ ‏علم‏ ‏کوتاه‏ کلاسیک نیوکاستا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل تکپایه‏ ‏با‏ ‏علم‏ ‏کوتاه‏ کلاسیک نیوکاستا

نیوکاسکا نیوکاستا - شیر سینک

نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مدل تکپایه‏ کلاسیک نیوکاستا صادراتی

شیر آلات بهداشتی راسان مدل تکپایه‏ کلاسیک نیوکاستا صادراتی

نیوکاسکا نیوکاستا - سینک تکپایه‏ ‏با‏ ‏علم‏ صادراتی

نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ اهرمی ‏لمسی‏ راسان

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ اهرمی ‏لمسی‏ راسان

شیر لمسی سینک‏ - ‏لمسی‏

نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی شیلدر سفید

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی شیلدر سفید

شیر سینک شیلدر - سینک‏ ‏

قیمت لیست : 4600000 ریال
قیمت : 3726000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی شیلدر مشکی

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی شیلدر مشکی

شیر سینک

قیمت لیست : 4600000 ریال
قیمت : 3726000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏شاوری‏ ‏شبنم‏ اهرمی

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏شاوری‏ ‏شبنم‏ اهرمی

شیر سینک ‏شبنم‏ - ‏سینک‏ ‏

قیمت لیست : 5375000 ریال
قیمت : 4354000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏شاوری‏ اهرمی درنا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏شاوری‏ اهرمی درنا

شیر سینک درنا - ‏سینک‏ ‏

نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏سارینا‏ اهرمی طلایی

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏سارینا‏ اهرمی طلایی

شیر سینک ‏سارینا‏ - سینک‏ ‏

قیمت لیست : 6170000 ریال
قیمت : 4998000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ اهرمی سارینا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ اهرمی سارینا

شیر سینک سارینا - سینک‏

قیمت لیست : 5185000 ریال
قیمت : 4200000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏شاوری‏ اهرمی سارینا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏شاوری‏ اهرمی سارینا

شیر سینک سارینا - ‏سینک‏ ‏

قیمت لیست : 8650000 ریال
قیمت : 7007000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏شاوری‏ ‏گلوریا‏ ‏اهرمی‏

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏شاوری‏ ‏گلوریا‏ ‏اهرمی‏

شیر سینک ‏گلوریا‏ ‏- سینک‏ ‏

قیمت لیست : 8235000 ریال
قیمت : 6670000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏باران‏ ‏فلت‏ اهرمی

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏باران‏ ‏فلت‏ اهرمی

شیر سینک ‏باران‏ ‏- سینک‏ ‏

قیمت لیست : 5780000 ریال
قیمت : 4682000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏باران‏ اهرمی

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏باران‏ اهرمی

شیر سینک ‏باران‏ ‏- سینک‏ ‏

قیمت لیست : 4740000 ریال
قیمت : 3839000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی ‏شارلوت‏

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی ‏شارلوت‏

شیر سینک ‏شارلوت‏ - سینک‏ ‏

قیمت لیست : 6460000 ریال
قیمت : 5297000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏و‏ ‏تسویه‏ ‏راشل‏ اهرمی

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏و‏ ‏تسویه‏ ‏راشل‏ اهرمی

شیر سینک ‏راشل‏ - سینک‏ ‏و‏ ‏تسویه‏

قیمت لیست : 10540000 ریال
قیمت : 8537000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏سورن‏ اهرمی

شیر آلات بهداشتی راسان مدل سینک‏ ‏سورن‏ اهرمی

شیر سینک ‏سورن‏ - سینک‏ ‏

قیمت لیست : 4550000 ریال
قیمت : 3686000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی بلند کروم لیانا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی بلند کروم لیانا

روشویی تک لیانا - روشویی

قیمت لیست : 5550000 ریال
قیمت : 4496000 ریال
شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی بلند طلایی لیانا

شیر آلات بهداشتی راسان مدل روشویی بلند طلایی لیانا

روشویی تک لیانا - روشویی

قیمت لیست : 5910000 ریال
قیمت : 4787000 ریال

برند ها

انواع و دسته بندی ها

جستجوی پیشرفته
 • انتخاب برند
 • اخوان جم
 • شیرآلات راسان
 • شیرآلات KWC
 • شیرآلات قهرمان
 • آروما AROMA
 • انتخاب نوع
 • اریکا
 • لیندا
 • رز
 • آشپزخانه
 • آتیس طلایی مات
 • آتیس سفید
 • آتیس
 • النا
 • هیلدا مشکی
 • هیلدا
 • پاپیون
 • دنیس طلایی
 • دنیس
 • رابیت مات
 • رابیت
 • لوتوس مشکی
 • لوتوس سفید
 • لوتوس
 • زرین
 • فلورا
 • تندیس
 • تیتانیوم
 • استار
 • سورنا
 • فلت
 • اسکار
 • توسکا
 • سایه
 • مینیاتور
 • پارمیس
 • نگین
 • مروارید
 • موج
 • درنا
 • هلیا
 • افسون
 • نیوکاسکا
 • شیر لمسی
 • شیر سینک
 • روشویی تک
 • شیر تک اهرمی
 • یونیورست
 • یونیکا
 • فلاش تانک
 • شلنک آفتابه
 • شیر تکی و شیر شلنگی
 • محصولات خاص
 • شیرتکی و شیرشلنگی
 • فلت رویال
 • فلت رویال سری طلایی
 • برسام
 • تنسو رویال
 • فلت
 • صدف
 • رادیسک
 • ایتالیایی
 • اسپانیایی
 • تتراس
 • تنسو 1
 • آلمانی
 • آبشار رویال
 • اردلان
 • سوییسی
 • الماس
 • تنسو 2
 • آبشار
 • شیر چشمی
 • فلاش تانک
 • شیر پیسوار
 • شلنگ توالت
 • حدکثر قیمت(ریال)