021-55580493 | ورود کاربران
هوم سازه فروشگاه آنلاین عرضه مستقیم تجهیزات ساختمانی
هوم سازه
برندها
اخوان جم
شیرآلات راسان
شیرآلات KWC
شیرآلات قهرمان
آروما AROMA

شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک تنسو 1

شیر آلات بهداشتی قهرمان
در حال تولید
   نوع : تنسو 1    
شیرآلات قهرمان

خانواده محصول تنسو 1
نوع شیر ظرفشویی

دارای آبکاری کروم با درجه میکرون بالا
دارای کاتریج اسپانیا
بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج
دارای 5 سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش
سفارش کالا
دیگر محصولات با قیمت نزدیک | شیرآلات بهداشتی | شیرآلات بهداشتی شیرآلات قهرمان| نمایندگی شیر آلات بهداشتی اخوان
شیر آلات بهداشتی راسان سایه - دوش‏  مدل دوش‏ اهرمی سایه
شیر آلات بهداشتی راسان سایه - دوش‏ مدل دوش‏ اهرمی سایه


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان سایه - آفتابه‏  مدل آفتابه‏ اهرمی سایه
شیر آلات بهداشتی راسان سایه - آفتابه‏ مدل آفتابه‏ اهرمی سایه


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان سایه - روشویی‏ ‏  مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی سایه
شیر آلات بهداشتی راسان سایه - روشویی‏ ‏ مدل روشویی‏ ‏ثابت‏ اهرمی سایه


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان سایه - سینک‏ ‏  مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی سایه
شیر آلات بهداشتی راسان سایه - سینک‏ ‏ مدل سینک‏ ‏ثابت‏ اهرمی سایه


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان نگین - روشویی‏ ‏  مدل روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی نگین
شیر آلات بهداشتی راسان نگین - روشویی‏ ‏ مدل روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی نگین


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان مروارید - روشویی‏ ‏  مدل روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی مروارید
شیر آلات بهداشتی راسان مروارید - روشویی‏ ‏ مدل روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی مروارید


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان نیوکاستا - شیر سینک  مدل تکپایه‏ ‏با‏ ‏علم‏ ‏کوتاه‏ کلاسیک نیوکاستا
شیر آلات بهداشتی راسان نیوکاستا - شیر سینک مدل تکپایه‏ ‏با‏ ‏علم‏ ‏کوتاه‏ کلاسیک نیوکاستا


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان نیوکاستا - سینک تکپایه‏ ‏با‏ ‏علم‏ صادراتی  مدل تکپایه‏ کلاسیک نیوکاستا صادراتی
شیر آلات بهداشتی راسان نیوکاستا - سینک تکپایه‏ ‏با‏ ‏علم‏ صادراتی مدل تکپایه‏ کلاسیک نیوکاستا صادراتی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان درنا - ‏سینک‏ ‏  مدل سینک‏ ‏شاوری‏ اهرمی درنا
شیر آلات بهداشتی راسان درنا - ‏سینک‏ ‏ مدل سینک‏ ‏شاوری‏ اهرمی درنا


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان ‏کهربا‏ - روشویی‏ ‏  مدل روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی ‏کهربا‏
شیر آلات بهداشتی راسان ‏کهربا‏ - روشویی‏ ‏ مدل روشویی‏ ‏بلند‏ اهرمی ‏کهربا‏


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک شاوری تتراس
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک شاوری تتراس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان پنج چند‏ ‏حالته‏  مدل علم یونیکا پنج چند‏ ‏حالته‏
شیر آلات بهداشتی قهرمان پنج چند‏ ‏حالته‏ مدل علم یونیکا پنج چند‏ ‏حالته‏


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک فلت رویال طلایی - شاوری فلت رویال طلایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک فلت رویال طلایی - شاوری فلت رویال طلایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی فلت رویال طلایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی فلت رویال طلایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان دوش  مدل دوش فلت رویال طلایی
شیر آلات بهداشتی راسان دوش مدل دوش فلت رویال طلایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان آفتابه  مدل آفتابه فلت رویال طلایی
شیر آلات بهداشتی راسان آفتابه مدل آفتابه فلت رویال طلایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک فلت برسام- شاوری فلت برسام
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک فلت برسام- شاوری فلت برسام


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی فلت برسام
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی فلت برسام


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش فلت برسام
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش فلت برسام


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه فلت برسام
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه فلت برسام


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک تنسو رویال- شاوری تنسو رویال
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک تنسو رویال- شاوری تنسو رویال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی تنسو رویال
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی تنسو رویال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش تنسو رویال
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش تنسو رویال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان آفتابه  مدل آفتابه تنسو رویال
شیر آلات بهداشتی راسان آفتابه مدل آفتابه تنسو رویال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی فلت
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی فلت


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی علم دار فلت رویال
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی علم دار فلت رویال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش فلت
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش فلت


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه فلت
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه فلت


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان سینک  مدل سینک صدف
شیر آلات بهداشتی قهرمان سینک مدل سینک صدف


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی صدف
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی صدف


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش صدف
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش صدف


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه صدف
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه صدف


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه صدف
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه صدف


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک رادیسک
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک رادیسک


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی رادیسک
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی رادیسک


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش رادیسک
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش رادیسک


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه رادیسک
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه رادیسک


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک ایتالیایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک ایتالیایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی ایتالیایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی ایتالیایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی علم بلند ایتالیایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی علم بلند ایتالیایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش ایتالیایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش ایتالیایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه ایتالیایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه ایتالیایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک اسپانیایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک اسپانیایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی اسپانیایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی اسپانیایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان اسپانیایی  مدل سینک علم بلند اسپانیایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان اسپانیایی مدل سینک علم بلند اسپانیایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک تتراس
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک تتراس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش اسپانیایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش اسپانیایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه اسپانیایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه اسپانیایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی تتراس
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی تتراس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش تتراس
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش تتراس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه تتراس
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه تتراس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش 2 تتراس
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش 2 تتراس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه 2 تتراس
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه 2 تتراس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک دیواری تنسو 1
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک دیواری تنسو 1


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی تنسو 1
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی تنسو 1


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش تنسو 1
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش تنسو 1


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه تنسو 1
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه تنسو 1


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک تنسو 2
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک تنسو 2


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی تنسو 2
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی تنسو 2


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش تنسو 2
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش تنسو 2


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه تنسو 2
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه تنسو 2


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک آلمانی
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک آلمانی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک دیواری آلمانی
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک دیواری آلمانی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی آلمانی
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی آلمانی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش آلمانی
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش آلمانی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه آلمانی
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه آلمانی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک آبشار
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک آبشار


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی آبشار
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی آبشار


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش آبشار
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش آبشار


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه آبشار
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه آبشار


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان  مدل سینک علم بلند آبشار رویال
شیر آلات بهداشتی قهرمان مدل سینک علم بلند آبشار رویال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک علم کوتاه آبشار رویال
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک علم کوتاه آبشار رویال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی آبشار رویال
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی آبشار رویال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش آبشار رویال
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش آبشار رویال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه آبشار رویال
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه آبشار رویال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک اردلان
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک اردلان


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی اردلان
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی اردلان


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی علم دار اردلان
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی علم دار اردلان


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش اردلان
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش اردلان


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان آفتابه  مدل آفتابه اردلان
شیر آلات بهداشتی راسان آفتابه مدل آفتابه اردلان


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک سوییسی
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک سوییسی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی سوییسی
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی سوییسی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش سوییسی
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش سوییسی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه سوییسی
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه سوییسی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک الماس
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک الماس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی  مدل روشویی الماس
شیر آلات بهداشتی قهرمان روشویی مدل روشویی الماس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش  مدل دوش الماس
شیر آلات بهداشتی قهرمان دوش مدل دوش الماس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان چشمی  مدل روشویی چشمی
شیر آلات بهداشتی قهرمان چشمی مدل روشویی چشمی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه  مدل آفتابه الماس
شیر آلات بهداشتی قهرمان آفتابه مدل آفتابه الماس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان دنا  مدل علم یونیکا دنا
شیر آلات بهداشتی قهرمان دنا مدل علم یونیکا دنا


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان پارسه  مدل علم یونیکا پارسه
شیر آلات بهداشتی قهرمان پارسه مدل علم یونیکا پارسه


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان فلت  مدل علم یونیکا فلت
شیر آلات بهداشتی قهرمان فلت مدل علم یونیکا فلت


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان فلت  مدل علم یونیکا فلت طلایی
شیر آلات بهداشتی قهرمان فلت مدل علم یونیکا فلت طلایی


نا موجود
شیر آلات بهداشتی راسان ظرفشویی  مدل سینک شاوری دو منظوره تتراس
شیر آلات بهداشتی راسان ظرفشویی مدل سینک شاوری دو منظوره تتراس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک شاوری فلت رویال
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک شاوری فلت رویال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک شاوری فلت برسام
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک شاوری فلت برسام


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک شاوری آرمال
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک شاوری آرمال


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک شاوری تتراس
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک شاوری تتراس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک شاوری الماس
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک شاوری الماس


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان  مدل سینک شاوری زمرد
شیر آلات بهداشتی قهرمان مدل سینک شاوری زمرد


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک شاوری زدرا
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک شاوری زدرا


نا موجود
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی  مدل سینک شاوری سهند
شیر آلات بهداشتی قهرمان ظرفشویی مدل سینک شاوری سهند


نا موجود