021-55580493 | ورود کاربران
هوم سازه فروشگاه آنلاین عرضه مستقیم تجهیزات ساختمانی
هوم سازه
برندها
اخوان
کن
استیل البرز
ناب استیل
لتو + LETO
فرامکو
پلی استیل
بیمکث
آروما AROMA
آلتون ALTON
کلایبرگ Clayberg

هود آشپزخانه آروما AROMA استیل مدل D1002

هود آشپزخانه آروما AROMA
در حال تولید
   نوع : مخفی    
50cm : ابعاد    
مشخصات هودآروما D1002
قابل‌تنظيم پوشش دودکش
دارای تعداديک عددموتور فلزی با دوفن 4 دور
دارای لامپsmd
دارای فيلترسه لایه قابل شست و شو
حجم مکش 1000متر مکعب بر ساعت m3/h
دارای فيلترآلومينيومي
دارای کليدفشاری
دیگر محصولات با قیمت نزدیک | هود آشپزخانه | هود آشپزخانه آروما AROMA| نمایندگی هود آشپزخانه اخوان
هود آشپزخانه اخوان جم شیشه ای موتور توربو چهار دور  مدل H54
هود آشپزخانه اخوان جم شیشه ای موتور توربو چهار دور مدل H54


90*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه اخوان جم استیل مشکی موتور توربو چهار دور  مدل H56 _ H49-60 CM
هود آشپزخانه اخوان جم استیل مشکی موتور توربو چهار دور مدل H56 _ H49-60 CM


60*50 CM
هود آشپزخانه ناب استیل مستر  مدل H 906
هود آشپزخانه ناب استیل مستر مدل H 906


90*50 CM
هود آشپزخانه ناب استیل شیب‌ دار مستر  مدل H 08
هود آشپزخانه ناب استیل شیب‌ دار مستر مدل H 08


80*50 CM
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل  مدل H 4i
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل مدل H 4i


90*50 CM
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل  مدل H 7
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل مدل H 7


90*50 CM
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل  مدل H 11
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل مدل H 11


90*50 CM
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل  مدل H 3
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل مدل H 3


90*50 CM
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل  مدل H 3i
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل مدل H 3i


90*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل  مدل H 1
هود آشپزخانه ناب استیل ناب استیل مدل H 1


90*50 CM
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال
هود آشپزخانه لتو + LETO استیل و شیشه دودی موتور سه دور  مدل H-1
هود آشپزخانه لتو + LETO استیل و شیشه دودی موتور سه دور مدل H-1


90*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه لتو + LETO استیل موتور سه دور  مدل H-2
هود آشپزخانه لتو + LETO استیل موتور سه دور مدل H-2


90*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه لتو + LETO استیل و شیشه دودی موتور سه دور  مدل H-5
هود آشپزخانه لتو + LETO استیل و شیشه دودی موتور سه دور مدل H-5


60*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه لتو + LETO استیل موتور سه دور  مدل H-6
هود آشپزخانه لتو + LETO استیل موتور سه دور مدل H-6


60*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه لتو + LETO استیل و شیشه مشکی موتور سه دور  مدل H-27
هود آشپزخانه لتو + LETO استیل و شیشه مشکی موتور سه دور مدل H-27


90*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه لتو + LETO شیشه مشکی موتور سه دور  مدل H-33
هود آشپزخانه لتو + LETO شیشه مشکی موتور سه دور مدل H-33


60*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه لتو + LETO شیشه ای مشکی موتور سه دور  مدل H-34
هود آشپزخانه لتو + LETO شیشه ای مشکی موتور سه دور مدل H-34


90*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه لتو + LETO شیشه ای مشکی موتور سه دور  مدل H-40
هود آشپزخانه لتو + LETO شیشه ای مشکی موتور سه دور مدل H-40


90*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه لتو + LETO شیشه ای مشکی موتور سه دور  مدل H-39
هود آشپزخانه لتو + LETO شیشه ای مشکی موتور سه دور مدل H-39


90*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه لتو + LETO سفید با فریم چوبی موتر سه دور  مدل H-48
هود آشپزخانه لتو + LETO سفید با فریم چوبی موتر سه دور مدل H-48


90*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه لتو + LETO شیشه مشکی موتور سه دور  مدل H-58
هود آشپزخانه لتو + LETO شیشه مشکی موتور سه دور مدل H-58


90*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه لتو + LETO سفید با فریم چوبی موتر سه دور  مدل H-53
هود آشپزخانه لتو + LETO سفید با فریم چوبی موتر سه دور مدل H-53


60*50 CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی  مدل D1003
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی مدل D1003


90
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی  مدل D1004
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی مدل D1004


60
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای سفید اپتیوایت بلژیک  مدل D1005
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای سفید اپتیوایت بلژیک مدل D1005


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای سفید اپتیوایت بلژیک  مدل D1006
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای سفید اپتیوایت بلژیک مدل D1006


60CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی  مدل D1008
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی مدل D1008


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی  مدل D1009
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی مدل D1009


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل ضد لک  مدل D1010N
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل ضد لک مدل D1010N


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل ضد لک  مدل D1011
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل ضد لک مدل D1011


60CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل ضد لک  مدل D1012
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل ضد لک مدل D1012


60CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی  مدل D1013
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی مدل D1013


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل ضد لک و شیشه مشکی  مدل D1014
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل ضد لک و شیشه مشکی مدل D1014


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی  مدل D1015
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی مدل D1015


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل ضد لک  مدل D1020
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل ضد لک مدل D1020


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی  مدل D1022
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی مدل D1022


نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه اپتیوایت بلژیک اولترا  مدل D1023
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه اپتیوایت بلژیک اولترا مدل D1023


نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی  مدل D1024
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی مدل D1024


نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA فلت مشکی  مدل D1026
هود آشپزخانه آروما AROMA فلت مشکی مدل D1026


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی   مدل D229G
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی مدل D229G


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی درب برقی  مدل D227G
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی درب برقی مدل D227G


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی درب برقی  مدل D212G
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی درب برقی مدل D212G


نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل و شیشه مشکی  مدل D1016
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل و شیشه مشکی مدل D1016


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل مشکی  مدل D1017
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل مشکی مدل D1017


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA کلاسیک مشکی  مدل D 44
هود آشپزخانه آروما AROMA کلاسیک مشکی مدل D 44


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA کلاسیک کرم  مدل D 43
هود آشپزخانه آروما AROMA کلاسیک کرم مدل D 43


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل   مدل D1007
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل مدل D1007


70Cm
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل  مدل D1021
هود آشپزخانه آروما AROMA استیل مدل D1021


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی  مدل DECORATIVE
هود آشپزخانه آروما AROMA شیشه ای مشکی مدل DECORATIVE


90CM
نا موجود
هود آشپزخانه آروما AROMA سفید طرح دار  مدل ART
هود آشپزخانه آروما AROMA سفید طرح دار مدل ART


80cm
نا موجود
هود آشپزخانه کلایبرگ Clayberg بدنه استیل  مدل H230 S
هود آشپزخانه کلایبرگ Clayberg بدنه استیل مدل H230 S


80
نا موجود